We hebben een aantal demonstratiemodellen t.b.v. onderwijsdoeleinden aan de collectie toegevoegd.

Het betrof een schenking van een technische school te Leeuwarden.

We have added a series of demonstration models for educational purposes to our collection.

Is was a gift of a technical school from Leeuwarden.

Leeuwarden