Build up started of the new space in Nijkerk. 

Inrichting gestart van de nieuwe ruimte in Nijkerk.

We have started with the build up of the new space in Nijkerk. 

We zijn gestart met de opbouw van de nieuwe ruimte in Nijkerk.

Nijkerk 1
Nijkerk 2
Nijkerk 3
Nijkerk 4