We hebben een bedienpost van een PTI (Philips Telecommunicatie Industrie) UB49 PABX toegevoegd aan de collectie.

We have added an operators console of a PTI (Philips Telecommunicatie Industrie) UB49 PABX to the collection.

Een foto van voor de restauratie:

A photo from before the restauration:

ub49 before

Een foto van na de restauratie:

A photo from after the restauration:

bedienpost_ub49