Philips Telecommunicatie UR49 meetpost uit 1958. / Philips Telecommunication UR 49 testing board from 1958.


Milliamperemeter, Bell Telephone Manufacturing Company.

Milli-Ampere meter , made by Bell Telephone Manufacturing Company.

PTT Calculagraaf
Dit apparaat is gefabriceerd en verkocht 21 april 1930 aan de International Standard Electric Corporation, New York City, voor export naar Nederland.
Links zijn ook een nieuwe en gestempeld gesprekkenbriefje te zien.

PTT Calculagraph
This machine was built and sold on April 21, 1930, to the International Standard Electric Corporation, New York City, for export to Holland.
Notice the a new and used Calculagraph card below the Calculagraph.

Impulsschijfapparaat voor het testen van kiesschijven, Siemens.

Measuring-instrument to test dails , made by Siemens.

Bakeliet weerstands/Ohm meter, Siemens en Halske.

Bakelite resistance/Ohm meter , made by Siemens and Halske.

Bakeliet weerstands/Ohm meter, Gossen.

Bakelite resistance/Ohm meter , made by Gossen.

Kunststof weerstands/Ohm meter, Panohm april 1969

Plastic Resistance/Ohm meter , made by Panohm April 1969.

Bakelite spannings/Volt meter, Gossen, oktober 1963.

Bakelite voltmeter, made by Gossen Oktober 1963.

Bakeliet PTT batterij spannings/Volt meter.

Bakelite PTT battery voltmeter.

Bakeliet PTT batterij spannings/Volt meter.

Bakelite PTT battery voltmeter.

Metalen PTT batterij spannings/Volt meter.

Metal PTT battery voltmeter.

Contactdrukmeter voor relaiscontacten etc., Haag Streit Bern.

Contact pressure-gauge for relay-contacts etc. Swiss made by Haag Streit Bern.

Kiesschijftester, Gossen.

Dial speed tester, made by Gossen.

Kiesschijftester, Gossen.

Dial speed tester, made by Gossen.

Weerstandsbank, L M Ericsson, Zweden, 1950's.

Resistance box, made by L M Ericsson, Sweden, 1950's.

Megger, isolatietester, Evershed & Vignoles Ltd., Engeland.

Megger, insulation tester, Evershed & Vignoles Ltd., England.

Muntenteller voor 100 stuivers, PTT .

Coin counter for 100 'stuivers', PTT.

Muntenteller voor 100 kwartjes, PTT .

Coin counter for 100 'kwartjes', PTT.

Slinger psychrometer, gebruikt om de relatieve luchtvochtigheid te meten in b.v. een telefooncentrale, PTT.

Sling psychrometer, used to measure the relative humidity in eg. a telephone exchange, PTT.

Zenith Telephonometre klokje, gebruikt om de gesprekstijd te meten, PTT.

Zenith Telephonometre, used to measure the duration of a telephone call, PTT.

Thermometer, gebruikt bij kabellassen om de temperatuur van b.v. 'broeimassa' te meten, PTT.

Thermometer, used by cable splicers, PTT.

L M Ericsson #38 Telegraaf/Telefoon Transformator, PTT.

LM Ericsson #38 Telegraph/Telephone Transformer, PTT.